JBS EUROPOORT heeft innovatieve methoden

om duiven overlast te verhelpen.

Deze overlast kan o.a. inhouden:

 

 

 

 

 

 


vervuiling/aantasting van gebouwen of kunstwerken door uitwerpselen,

stank- en geluidsoverlast, hinderlijke aanwezigheid in uw werkomgeving,

gevaar voor de volksgezondheid.

Industrie (voornamelijk voedingsmiddelen) zoals op- en overslag van granen,

diervoeders en levensmiddelen.

Duiven zijn dragers van parasieten en ziektekiemen.

Hun nesten bevatten 'nestfauna', zoals vogelmijt, duiventeek en vogelvlo.

kijk ook bij: MEEUWEN | KONIJNEN