In Nederland worden vanuit de Flora- Faunawet alle inheemse
vogels en zoogdierenbeschermd, behalve in bijzondere situaties.
Dit betekend dat er niet mag worden ingegrepen in populaties,
tenzij die schade toebrengen.

 

 

 

 

 

 

Wanneer dieren, zoals konijnen, meeuwen, spreeuwen, kauwen,
kraaien, (verwilderde) duiven en ganzen,
onaanvaardbare schade aanrichten, overlast veroorzaken of ziektes
overbrengen die de volks gezondheid in gevaar brengen, mag er dus
worden ingegrepen. Dit alles met het doel om risico's ten
aanzien van de volksgezondheid, openbare veiligheid en
kwetsbare flora en fauna te beperken.

wij zijn gespecialiseerd in wering, beheer en bestrijding
van deze dieren die normaal niet tot de plaagdieren worden gerekend.

 

 

 

 

 

 

Wij hebben een brede praktische kennis op het gebied van fauna beheer, landbouw,
milieu en de toepassing daarvan in de industrie.

 

 

 

 

Inspectie en onderhoud van tankdijken volgens BRZO(1999) PGS-29 en DCMR,
met een duideijke rapportage en plan van aanpak.

 

 

 

 

 

 

© 2013 Jacht, Beheer & Schadebestrijding Europoort |